среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ploty Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja ploty plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie oprócz szczególnych wypadków.

Plotki Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu a także proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy balustrady z plastiku na plot i bramę sztachetowa potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane balustrady z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku jak planowane ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий