среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek kamienie sztachetki te pochodzą z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami mało wprawnym ślipiem trudno je odróżni��.

Chociaż głazy ogrodzenia te pochodzą z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż nieraz mało fachowym ślepiem z trudem je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, lekkiej obróbce oraz stosunkowo atrakcyjnej cenie. Występują w wielu obszarach Polski – piaskowiec najprościej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi lub od razu obrabia, układa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką i posyła do miejsca budowy ogrodzenie plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scalony spoiwem piach, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Gdy lepiszczem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Prócz podstawy zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się zabarwienie kamieni na ogrodzenia z PCV na plot i bramę sztachetowa, przybierają one wówczas przeróżne tony czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak pokaźnych złóż wycina się największe bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie wolno też ciąć na sześciany o równych zarysach, stosowane później w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno także je porcjować przy asyście specjalistycznych klinów oraz dłut na cienkie, nietypowych kształtów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztachetki plastykowe stosuje się również wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zebranych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, najczęściej skorup małż i ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, ale także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować promowane na plot z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa. Nadają się jednak głównie do stosowania w środku budynku, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych migiem tracą połysk. Wapienie wolno wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przydają się piaskowce krzemionkowe, dlatego że są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu ogrodu a także naszych zamiłowań forma kamiennych tafli może być różny – od łamanych, niesymetrycznych, aż po prosto skróconych prostokątów względnie kwadratów. Murki a także sztachety z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa unosi się z głazów różnorakiego układu, zestawionych na kamiennym albo betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z kafli o nierównych kształtach, trzeba je trafnie zestawiać tzn. tak, aby forma każdego kolejnego zespalał się z uprzednim. Aby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe luki w środku wolno wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie z PCV z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz pozostałych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce użytkowane do budowy ogrodzenia należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur migiem niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Łatwo obrastają też mchem i glonami. Można to uniemożliwić pokrywając powierzchnię ogrodzenia bądź rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać kurzu z powierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, ponieważ na kamieniu mogą pozostać ostre rysy. Sprofilowane firmy pucują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego mycia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pragniemy, aby głazy na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий